top of page

קמפיין לאנונימוס- תיק מעור אדם

תעשיית העור והאופנה כיום גובה מחיר כבד מאלה שאינם יכולים להשמיע קולם. 

החלטתי לצאת החוצה אל הרחוב ולבדוק כיצד יגיבו אנשים לתיק מעור אדם.

 

התגובות היו מפתיעות ובהחלט משאירות נקודה למחשבה.  

bottom of page