top of page
EVERYBODY KNOWS - LEONARD COHEN

"אין מוצא, זה לא כוחות

אין מוצא ,זה עכור

אין מוצא, זה אבוד מראש, לעד

הבת של השכן הפסידה

לא היה לה סיכוי בכלל

ילדת השמנת תישאר שמנת

ככה זה בחיים

אין מוצא

 

 

 

 

 

אין מוצא, גם לא יהיה

נקווה שיהיה, נשלה את עצמנו

כי לא יהיה מוצא

 

 

 

 

 

אין מוצא, נפלת לבור

אין לך מוצא, ניסית להתרומם למעלה

מעקרות חסרת תקווה

לניצוץ המשכיות בחיים

קמים ונופלים אבל נמשכים למטה

מחפשים מוצא, כי אין. "

bottom of page